Klaster definicija

Vizija, misija i ciljevi

Uspjeli ste definirati zajednički interes potencijalnih članova i partnera na papiru, ali trebate moći svima podjednako uspješno prenijeti vaše ideje. Stoga je od presudne važnosti utvrditi viziju, misiju i ciljeve klastera koji će postati kralježnica nove organizacije.

Još je davno prije nove ere slavni rimski filozof Seneka utvrdio jednu životnu istinu koja savršeno opisuje upravljanje. Ako čovjek ne zna prema kojoj luci plovi, nijedan vjetar mu neće biti povoljan. Ova vrlo jednostavna rečenica može se prenijeti na proces osnivanja klastera. Uvijek će biti raznih vjetrova na putu, svakii sudionik će puhati na svoju stranu, ali ključ uspjeha je utvrditi zajedničku luku, tj. odredište.

Sredstva udruživanja

Ljudi su skloni potcjeniti vrijednosti koje sadrže vizija i misija, pogotovo u malim i srednjim poduzećima. Sa jedne strane je to razumljivo, uglavnom se radi o manjim timovima ljudi koji se međusobno dobro poznaju i već dijele određene zajedničke ciljeve. Ali svako poduzeće ima svoju vlastitu kulturu, vlastitu viziju, vlastitu misiju i vlastite ciljeve.

Štoviše, svaka državna institucija ima svoje okvire djelovanja, svoju svrhu i svoje vrijednosti. Akademski i obrazovni sustav opet teže posve drugačijim ciljevima. U konačnici, pred jednim inicijatorom, liderom klastera stoji ogroman izazov - uskladiti sve te različite vrijednosti na način koji će zadovoljiti sve sudionike.

Kod interesnog udruživanja sa više različitih poslovnih partnera najbitnije je znati gdje želimo doći, zašto je upravo taj cilj odabran i koji će kompromis biti ostvaren unutar skupine kako bi doista ostvarili zacrtane planove.

Ciljevi su kod klastera prilično jednostavni - uvijek se radi o zaštiti zajedničkog interesa. Zašto je bitno formalno i jasno deklarirati strateške dokumente poput misije i vizije? Zbog potrebe da stvorite identitet klastera s kojim će se članovi moći identificirati, a koji će vaši potencijalni kupci/poslovni partneri/treća strana moći prepoznati kao poželjan za suradnju.

Misija

Izjava o misiji je prilično uobičajen strateški dokument. Svaka vrsta organiziranog djelovanja ima određenu misiju, bila ona napisana na papiru ili ne. U pravilu se odnosi na trenutne glavne trendove u pojedinoj grani djelatnosti koji postoje na nacionalnoj razini. Treba uzeti u obzir opće specifičnosti regije i vrijednosti stanovnika u kojem poslujemo.

Ona sadrži našu namjeru i želju u sljedećem periodu od pet do deset godina, kao i poslovne prioritete na kojima planiramo temeljiti udruživanje. U osnovi odgovarate na četiri pitanja:

 • Čime se bavimo?
 • Kako obavljamo svoj posao?
 • Kome je sve to namjenjeno?
 • Koju vrijednost pružamo tržištu?

Pokušajte biti jasni i precizni, te u dvije do tri kratke rečenice pronaći odgovore na ova pitanja.

Vizija

Stručnjaci često oblikuju viziju poslovanja prema misiji. Prilikom definiranja vizije treba se skoncentrirati na budućnost, što želimo da klaster postane. Često se referira na postojeće prilike i prijetnje u okruženju, koje bi u mogle uvelike odrediti gospodarski razvoj određene grane djelatnosti. Npr. možemo uvrstiti zadržavanje postojećih kapaciteta u regiji ili njihovo širenje na nova tržišta, privlačenje i poticanje daljnjeg okrupnjavanja radi opstanka na tržištu, itd.

Ciljevi

Jednom kad smo definirali misiju i viziju dovoljno dobro da vas netko posve neupućen ne mora pitati čime se bavite u klasteru i zašto, tj. da mu možete na vrlo jednostavan i razumljiv način odgovoriti na pitanja preostaje odrediti konkretne ciljeve. Kod clustera su ciljevi nešto drugačiji nego kod većine poduzeća, budući da ne smiju biti u konfliktu sa interesima članova. Uvijek se počinje od općenitih ciljeva, poput:

 • udruživanje gospodarskih subjekata prema vertikalnim ili horizontalnim principima
 • ostvarivanje novih poslova za članove, temeljene na potrebama tržišta
 • povećanje konkurentnosti usavršavanjem i primjenom novih znanja
 • osvajanje novih tržišta međusobnom poslovnom suradnjom
 • razvijanje kvalitetnijih oblika suradnje sa dobavljačima, kupcima, distributerima, i dr.
 • provođenje zajedničkih aktivnosti u pojedinim dijelovima poslovnog procesa
 • brži razvoj inovacija i njihova primjena u poslovanju

Povezani članci: