Klaster definicija

Klasteri uvijek formalno imaju:

Statut i osnivački dokumenti

Osnivačke dokumente

Prilikom osnivanja klastera u obliku udruge potrebno je priložiti statut. U slučaju društva s ograničenom odgovornošću osnivanje se temelji na javnobilježničkoj izjavi ili društvenom ugovoru.

Studija opravdanosti osnivanja klastera

Studiju o opravdanosti osnivanja

Studija o opravdanosti osnivanja klastera služi kao temelj za interno odlučivanje potencijalnih članova, te kao temelj za dokazivanje ozbiljnosti klaster inicijative prema trećim stranama.

Plan i program rada

Plan i program rada klastera

Plan i program rada predstavljaju osnovu za aktivnosti klastera u određenom vremenskom razdoblju, najčešće jednoj godini. Postoje i višegodišnji planovi koji se smatraju strateškim dokumentima.

Uspješno upravljanje klasterom

Investicijske projekte

Investicijski projekt je razrada ideje i ciljeva klastera koje namjerava ostvariti određenim ulaganjem. Služi kao sustavni prikaz podataka koji investitorima, koji se koristi kao temelj odluke o isplativosti ulaganja.

Tehnološki elaborat

Tehničko-tehnološke elaborate

Tehničko-tehnološki elaborat nije samo formalnost sastavljena na papiru već osnova za razmatranje racionalnosti upotrebe nove tehnologije i njezinih učinaka u sklopu projekta.