Klaster definicija

Tehničko-tehnološki elaborat

Klasteri koji svoju suradnju temelje na zajedničkom ulaganju u određenu tehnologiju obično osim klasične projektne dokumentacije izrađuju zaseban tehničko-tehnološki elaborat.

Ministarstvo poduzetništva i obrta kroz svoj natječaj Poduzetnički impuls redovito sufinancira troškove izrade spomenutog dokumenta klaster inicijativa i operativnih klastera.

Tehničko-tehnološki elaborat nije samo formalnost sastavljena na papiru već osnova za razmatranje racionalnosti upotrebe nove tehnologije i njezinih učinaka u sklopu projekta.

U praksi se često odnosi na energetsku učinkovitost investicije, koja je prepoznata u svijetu kao najučinkovitiji i najisplativiji način postizanja održivog razvoja.

Osobine tehničko-tehnološkog elaborata

Klasteri imaju najveću potrebu za izradom tehničko-tehnološki elaborata kada je riječ o kupnji novog stroja ili razvijanju novog postrojenja.

Ono obuhvaća tehnički, tehnološki i organizacijski aspekt projekta do najsitnijih detalja poput vrste proizvodnih pogona, sirovina, precizne organizacije i ljudskih resursa potrebnih za proizvodnju.

Obično elaborat zahtijevaju investitori ili banka kao kreditor projekta,kako bi se uvjerili u opravdanost ulaganja.

Proučavanjem plana lokacije postrojenja, detaljnog opisa proizvodnih aktivnosti, blok dijagrama postrojenja prema tehnologiji, procesnih dijagrama toka i procesne dokumentacije stječe se konačna ocjena tehnoloških učinaka projekta.

Redovito se gledaju učinci na okoliš, emisija ugljičnog dioksida, sigurnost opskrbe energijom, organogram upravljanja, ali i doprinos povećanju konkurentnosti klastera.

Prije nego klaster uopće dođe do faze tehničko tehnološkog elaborata, njegovi članovi prije svega trebaju izraditi studiju opravdanosti i investicijski projekt.

U nešto rjeđem slučaju elaborata klastera uslužnih djelatnosti, naglasak je na tehničkom unaprijeđenju kvalitete usluga.

Povezani članci: