Klaster definicija

Studija opravdanosti osnivanja klastera

Ministarstvo poduzetništva i obrta kroz svoj natječaj Poduzetnički impuls redovito sufinancira troškove izrade osnovnih dokumenata klaster inicijativa. Poduzetnici često imaju ideju o vrsti poslovnog udruženja koje žele stvoriti, ali ne znaju otkuda početi.

Upravo zato je studija opravdanosti osnivanja klastera važan korak bez kojeg je iznimno teško pokrenuti aktivnosti. Za izradu se u praksi angažiraju profesionalni konzultanti, koji objektivno i nepristrano prikažu stanje i stvarni potencijal klaster incijative.

Studija služi kao temelj za interno odlučivanje članova, te kao temelj za dokazivanje ozbiljnosti klaster inicijative prema trećim stranama. U praksi su za studiju opravdanosti redovito zainteresirane različite jedinice lokalne samouprave npr. gradovi, županije, općine, razvojne agencije i sve druge potporne institucije.

Detaljan prikaz potencijala udruživanja

U studiji se ispituju odnosno organizacijske potrebe i mogućnosti inicijative. Pod organizacijom analiziraju se financijske potrebe i izvori financiranja koji pokazuju ekonomsku opravdanost klastera.

Ovakve studije su neizbježne kod ozbiljnih projekata – osnivanje klastera tu svakako pripada. Pritom sedefiniraju zajednički interesi, u vidu ljudskih resursa i utjecaja na životnu sredinu (posljedice na zapošljavanje, potencijal izvoza, transfer tehnologije) što je naročito zanimljivo jedinicama lokalne samouprave.

Postojeće udruge mogu naknadno izraditi studiju opravdanosti osnivanja. Ponekad se dugogodišnje udruge žele razviti u ekonomski klaster iz razloga da lakše dođu do financijskih sredstava i zaštite zajedničke interese svojih članova.

U tom slučaju konzultanti razrađuju više modela razvoja. Proizvodni klasteri ili poduzeća koriste studije opravdanosti prije odlučivanja o određenom proizvodu (koji može biti inovacija).

Naglasak je na prostornoj, ekološkoj, društvenoj, financijskoj, tržišnoj i ekonomska opravdanost investicije temeljne na rješenju idejnim projekta.

Povezani članci: