Klaster definicija

Izbor i upravljanje projektima

Jednom kad ste definirali zajednički interes članova klastera, nužno je odrediti konkretne aktivnosti koje će se poduzeti da bi ga realizirali u praksi. Spomenuti interes se najčešće provodi kroz projekte, napisane od strane profesionalnih konzultanata prema informacijama i željama stručnjaka.

Projekt je vremenski određena aktivnost s ciljem da se proizvede jedinstven proizvod, usluga ili rezultat. Cluster ga može provoditi na svim razinama, ali redovito u njemu sudjeluju članovi koji su već ranije iskazali određeni interes, želju ili potrebu.

Organizacija projekta je ozbiljan i opsežan posao. Većina javnih natječaja, domaćih ili od strane Europske unije zahtijeva postojanje projekta temeljem kojeg se odobravaju poticajna sredstva. Ulaskom Hrvatske na jedinstveno europsko tržište konkurentnim domaćim poduzetnicima su se širom otvorila vrata europskih strukturnih fondova.

Ovisno o konkretnom fondu koji objavljuje natječaj, veličini projekta i karakteristikama nositelja projekta poticaji subvencioniraju aktivnosti u iznosu od 50 do 80% ukupnog projektnog troška. Praksa zahtijeva određeni dio participacije vlastitim sredstvima u financiranju kao garanciju realizacije.

Projektni menadžment u Hrvatskoj i EU

Za nacionalne natječaje poput Poduzetničkog impulsa postoje relativno niži kriteriji i manja konkurencija u odnosu na europske natječaje. Za financiranje različitih joint venture projekata u kojima se nabavlja skupocjena oprema i angažiraju specijalisti, europski poduzeća često udružuju snage (i međunarodno) kako bi izvukli maksimalan iznos za svoje aktivnosti.

Clusteri su jedan od oblika poslovnog udruživanja koji se pritom preferira, budući da mora postojati među različitim poslovnim subjektima dokazano partnerstvo i sposobnost da realiziraju predloženi projekt. Izuzetno je bitno poznavati formu, sadržaj sam po sebi nije dovoljan za uspjeh.

U klasičnom projektnom menadžmentu cjelokupnim projektom upravlja jedna osoba, koja je istovremeno odgovorna za rezultate. To je projekt menadžer. No broj ljudi angažiranih u aktivnostima nije ograničen, na velikim projektima rade tisuće ljudi. EU koristi različite pozicije za njihova radna mjesta – team leaderi, eksperti, asistenti, stručni suradnici, istraživači, itd.

Projekti klastera

Kod klastera ulogu projekt menadžer preuzima klaster menadžer. Od članova klastera dobiva podršku u vidu ljudskih resursa i financija,sukladno predviđenom planu i programu rada za danu godinu. Svaki projekt prije pokretanja mora proći procjenu odgovara li viziji, misiji i ciljevima klastera.

Najbolji projekti nerijetko postaju neprekidne operacije koje se ponavljaju. Što je veći broj takvih projekata koji imaju težinu, cluster postaje snažnija institucija. Pod pojmom institucija se prvenstveno smatra podizanje aktivnosti na višu razinu te razvijanje dovoljno sposobneorganizacije da samostalno održi klaster.

Tim ljudi koji radi na projektu je sastavljen od stručnjaka za određena područja. Resursi i vremenski rokovi moraju biti unaprijed određeni. Prije realizacije financijski zahtjevih poslovnih projekata provode se opsežna istriživanja tržišta i studije opravdanosti.

Područja interesa

Projektima klastera pristupaju članovi koji su prepoznali svoj poslovni interes koji je definiran kroz jasan cilj:

  • povećanje konkurentnosti domaćih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu, kao i ostvarivanje uvjeta za proširenje tržišta (povećanje izvoza)
  • bolje i efikasnije korištenje domaćih resursa (smanjenje troškova)
  • iniciranje i podrška kooperacije između poduzeća, obrazovnih i razvojnih institucija
  • povezivanje s fondovima za financiranje novih projekata
  • edukacije i transferi znanja (know how)

Faze projekta

Dobar dio ekonomista smatra da su klasteri sami po sebi projekt, iako ne zadovoljavaju definiciju u smislu ograničenog vremenskog trajanja. Postoji više podjela kojim različiti autori drugačije dijele faze projekta. Pojednostavljeno rečeno postoje tri temeljne faze:

Iniciranje projekta uključuje pripremne radnje poput istraživanja tržišta, odabir menadžera, selekcije tima ljudi, procjenu troškova, izradu tehnoloških elaborata, itd. U sklopu početne faze važno je okupiti sve sudionike projekta kako bi se jasno podjelile odgovornosti i zadaci.

Provedba projekta podrazumijeva realizaciju zacrtanih aktivnosti u određenim rokovima, upravljanjeresursima, distribucija informacija, menadžment projektnog tima, upravljanje očekivanjima dionika, usklađivanje zajedničkog interesa na konkretnim temama, nabava strojeva, sirovina, dizajn i razvoj proizvoda, itd.

Monitoring i evaluacija su u praksi često razdvojeni u dvije odvojene faze, pogotovo kod višegodišnjih projekata. Monitoring podrazumijeva praćenje i mjerenje provedbe projekta, pojedinih aktivnosti, troškova, sve u svrhu što ranijeg ispravljanja mogućih pogrešaka. Evaluacija je zadnja faza u kojoj završavamo sve aktivnosti, podnosimo završno izvješće sa rezultatima i na temelju njih odgovorne osobe odlučuju ima li projekt potencijal prerasti u trajnu operaciju.

Povezani članci: