Klaster definicija

Prednosti i nedostaci klastera

Osnovna funkcija klastera je osigurati poslovnim subjektima određene olakšice koje ne mogu samostalno dobiti. Takve olakšice nastaju kao proizvod izravne gospodarske suradnje sa drugim poslovnim subjektima i javnim institucijama u obliku istraživanja, treninga i usavršavanja zaposlenika ili nekih drugih specijalističkih usluga.

Suradnja članova unutar clustera s druge strane osigurava pristup najnovijim idejama, informacijama, tehnologiji. Kako živimo u vremenu gdje su informacije novac, pravovremena prilagodba promjenama može značajno smanjiti troškove poslovanja već u kratkom roku.

Prednosti klastera

Klaster ima snažne prednosti u odnosu na druge oblike poslovnog udruživanja. Već u startu treba raditi temeljite analize, odlučno postaviti ciljeve, te biti brz i fleksibilan u promjenama. Jedino na taj način je moguće u potpunosti iskoristiti prednosti udruživanja u praksi.

Veći stupanj proizvodnosti

Bolji pristup dobavljačima, kvalitetnija radna snaga, pristup specijaliziranim informacijama, pristup institucijama i javnim dobrima, jača motivacija zaposlenih i brže provođenje aktivnosti su neki od elemenata koji kroz klaster mogu drastično povećati proizvodne kapacitete svakog pojedinog člana. Svaka od ovih aktivnosti direktno ili indirektno smanjuje troškove poslovanja, a kroz efekt dodane vrijednosti povećava proizvodnost.

Inovacije

U konkuretnom okruženju klastera, jednom kad se uspostavi povjerenje između članova počinje transfer znanja. Praksa pokazuje da vlasnici, menadžeri i direktori domaćih poduzeća, neovisno o školovanju ili iskustvu uvijek imaju koristi od razmjene informacija.

Stara izreka govori da su dvije glave pametnije od jedne. Klaster nije ništa drugo nego skup stručnih "glava" i specijalista sa zajedničkim ciljevima. Osim informacija unutar clustera se razmjenjuju znanje i kontakti, suočavaju se različiti pogledi na potrebe tržišta. Takav oblik sinergije rezultira primjenom novih tehnologija, razvojem novih proizvoda i nižim troškovima istraživanja.

Manji troškovi projekata

Praktični primjer je kupnja novog skupog stroja i zaposlenje specijalista koji će raditi na njemu. Pojedinačno gledano, većini malih i srednjih poduzeća takva investicija predstavlja poveći rizik. Pogotovo ako sve troškove mora financirati iz vlastitih sredstava. U današnjim okolnostima krize jasno je da će većina poduzetnika izbjegavati ovakav projekt, makar im on bio nužan za opstanak sutra.

Provođenje istog tog projekta kroz klaster svakog člana košta bitno manje. Svi troškovi se dijele na nekoliko članova koji su zainteresirani za korištenje stroja i usluge specijalista, sukladno dogovoru. Takve projekte često sufinancira Republika Hrvatska, ali i Europska unija sa 50-80% vrijednosti. Pojedinačno gledano, svaki član dobiva pristup stroju i specijalističkom znanju koje treba bez da pritom ugrozi vlastiti opstanak na tržištu.

Uklanjanje poslovnih barijera

Slični primjeri su izlazak na nova tržišta ili osmišljavanje novog proizvoda. Svaka od tih aktivnosti u sebi nosi troškove pregovaranja, ugovaranja, istraživanja tržišta, razvoja proizvoda, troškove monitoringa i kontrole provedbe ugovora. Realizacijom zajedničkog interesa dijeli se ostvarena dobit uz nešto duži povrat, ali se rizik investicije drastično smanjuje za svakog člana.

Koliko puta u svojoj karijeri ste morali gubiti vrijeme na proučavanje nekog detalja natječaja, nekog zakonskog propisa koji vam brani određene aktivnosti, traženje informacija koje bi trebale biti dostupne ili tek poslije nekog događaja saznali da ste propustili profitabilnu priliku?

U tom smislu, klaster je servis podrške rukovoditeljima poduzeća. Informacije koje se razmjenjuju imaju direktnu primjenu u poslovanju, kao i znanje i tehnologija. Dok mala i srednja poduzeća uglavnom koriste prednosti klastera za daljnji vlastiti razvoj, velika poduzeća ih koriste za povećanje proizvodnosti, učinkovitosti i rentabilnosti.

Upravljanje promjenama

Figurativno rečeno, većina poduzeća sjedi u "autobusu" svoje grane djelatnosti i nije svjesna gdje ide. Poduzetnici se prilagođavaju promjenama tek kad dođu. Poanta klastera je da ti isti poduzetnici "sjednu za volan" i počnu usmjeravati svoj razvoj, umjesto da ga prepuštaju slučajnosti.

Nedostaci klastera

Kod nas postoji veliki broj klastera na papiru, koji nemaju stvarne projekte. Vlasti na državnom ili lokalnom nivou ponekad doživljavaju klastere kao rješenje za sve ekonomske probleme - to je posve pogrešan pristup, jer klasteri su samo sredstvo, alat poduzetnika za povećanje konkurentnosti.

Česta greška je pokušaj razvijanja poslovnih udruženja bez stvarnog razumijevanja interesa poslovnih subjekata od kojih se očekuje udruživanje. Temelj klastera moraju biti poslovni subjekti i njihovi konkretni ciljevi, sve ostalo je osuđeno na neuspjeh u dugom roku.

Prevelika specijalizacija može biti jedan nedostatak koji se pojavljuje u već razvijenim klasterima. Ograničavanje djelovanja na samo mikro razinu ili samo na makro razinu nije dobro. Drugim riječima, cluster treba javno usmjeravati razvoj cijele grane djelatnosti dok istovremeno vrlo konkretno pomaže svojim članovima u tom razvoju.

Povezani članci: