Klaster definicija

Pravni oblici klastera u Hrvatskoj

Najčešći pravni oblik udruživanja klastera kod nas su udruge građana. Iako, treba reći da se koriste i drugi dostupni oblici poput društva sa ograničenom odgovornošću ili gospodarsko interesnog udruženja. Svaki cluster treba težiti obliku u kojem će najlakše zaštititi zajedničke interese svojih članova.

Ne postoji univerzalno pravilo, stoga je bitno poznavati prednosti i mane svih pravnih oblika. Troškovi osnivanja iznose od 300-injak kuna za udrugu, do 20.000 kn za klasično društvo sa ograničenom odgovornošću. Naravno, postoje prateći troškovi koji se pojavljuju u kasnijim fazama osnivanja, a neophodni su za opstanak i razvoj klastera. Više informacija o temi je dostupno u članku o financiranju klastera.

U svakom slučaju, koliko god neobično zvučalo, osnivanje i financiranje klastera su zapravo jednostavniji dio procesa udruživanja. Daleko teže je utvrditi zajednički interes, posjesti ljude za isti stol i stvarno pokrenuti željene promjene.

Službeno osnivanje je nužan korak - njime stvarate infrastrukturu clustera koja će pred svim tijelima države predstavljati članove, zajedničke interese, ciljeve i projekte. Vaša klaster inicijativa tada može formalno potpisivati ugovore o poslovno-tehničkoj suradnji, imati svoj bankovni račun, slati službena priopćenja medijima i vršiti sve druge aktivnosti predviđene projektima.

Prednosti i mane udruga

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih i pravnih osoba, koje se udružuju radi zaštite vlastitih interesa ili zauzimanja za opće društvene interese koji mogu biti ekološki, humanitarni, kulturni, itd. Pravna osobnost udruge nastaje danom upisa u registar udruga.

Clusteri u Hrvatskoj su uglavnom ekonomske udruge. Udruga može obavljati djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi, kao i djelatnosti kojima stječe prihod. Razlika je u činjenici da svoje djelatnosti udruge ne obavljaju sa ciljem stjecanja dobiti, koja ukoliko se ostvari, mora biti iskorištena isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti.

Za osnovati udrugu potrebna su najmanje tri osnivača, koji moraju biti poslovno sposobne fizičke ili pravne osobe. Udrugom upravljaju članovi sukladno statutu. Najčešća tijela udruge su Skupština, Upravni odbor, Predsjednik i tajnik. Kod većine klastera, obično postoji funkcija klaster menadžera, kao osobe koja koordinira sve aktivnosti te operativno upravlja projektima (inicira, predlaže, provodi).

Imovinu udruge čini novac prikupljen od članarina, darova, donacija, neovisno radi li se fizičkim i pravnim osobama ili jedinicama lokalne samouprave. Sve pokretnine i nekretnine također spadaju u imovinu, dok za svoje obveze udruga odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Prednosti udruge su definitivno niži troškovi osnivanja i vođenja. Klasteri osnovani kao udruge uglavnom se bave stvaranjem kvalitetnijeg poslovnog okruženja za svoje članove - kroz dogovaranje suradnje sa partnerima, posredovanje pri državnim institucijama (za projekte, za izmjenu zakonskog okvira, za dobivanje poticajnih sredstava...) i partnerstvo sa obrazovnim sustavom. Također, udruga vrlo lako uključuje nove članove i podjednako jednostavno može isključiti člana.

Glavna mana udruga postaje vidljiva kad je riječ o provođenju proizvodnih projekata, nabavci opreme i inovacijama koje ostvaruju direktnu dobit članovima. S obzirom da su udruge neprofitne, nemoguće je bez povećih komplikacija upravljati takvom projektnom organizacijom.

Prednosti i mane društva sa ograničenom odgovornošću

Klasteri koji su povezani prvenstveno inovacijama, proizvodima, zajedničkim nastupima na tržištu često imaju pravni oblik društva sa ograničenom odgovornošću. Riječ je o svojevrsnim joint venture projektima u kojima je za uspjeh nužna suradnja šire društvene zajednice.

Glavna prednost d.o.o.-a je ograničen poslovni rizik osnivača do visine temeljnog kapitala. Osnivači su povezani, te imaju velik utjecaj na upravljanje društvom. Za razliku od udruge, društvo sa ograničenom odgovornošću može registrirati velik broj djelatnosti. Bitno je u osnivačkim dokumentima detaljno specificirati upravljanje imovinom.

Mane društva sa ograničenom odgovornošću su viši troškovi osnivanja (20.000,00 kn) i viši troškovi održavanja. Lako je moguće da će ovaj pravni oblik d.o.o. biti daleko zastupljeniji u bliskoj budućnosti.

Prema nekim prijedlozima novog Zakona o udrugama, koji je u proceduri planiran za drugi dio 2014. godine, sve udruge koje ostvare više od 230 tisuća kuna prihoda - osim od pružanja usluga najma i zakupa, biti obvezne osnovati trgovačko društvo ili drugi oblik udruživanja koji nije neprofitni za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Manje zastupljeni pravni oblici udruživanja koji se koriste za klastere su:

  • Gospodarsko interesno udruženje
  • Zadruge

Povezani članci: