Klaster definicija

Financiranje klastera - Poduzetnički impuls

Ministarstvo poduzetništva i obrta Republike Hrvatske na nacionalnoj razini potiče razvoj klastera već duži niz godina kroz svoje program poticaja Poduzetnički impuls. Jednom godišnje, objavljuju se uvjeti pod kojima je moguće povući sredstva za financiranje klastera.

Prioritet je poticanje povezivanja i umrežavanja gospodarskih subjekata u klastere s ciljem povećanja njihove konkurentnosti te poticanja inovativnosti, uz brži i snažniji izlazak na međunarodna tržišta, te suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama i jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Ciljevi su:

 • Unaprijediti učinkovitost proizvodnje i proizvodnih procesa na tržištu malih i srednjih gospodarskih subjekata umreženih u klastere, te daljnjim povezivanjem omogućiti jačanje njihovih proizvodnih kapaciteta i širenje proizvodnog asortimana
 • Poticati klastere i klasterske inicijative na ulaganja u razvojno-istraživačke kapacitete u cilju razvoja i implementacije inovacija i transfera znanja
 • Ojačati međunarodnu konkurentnost postojećih klastera na stranim tržištima radi postizanja boljih poslovnih rezultata, gospodarskog rasta te povećanja izvoza
 • Razvijati i jačati klasterske inicijative po regijama
 • Povećati konkurentnost proizvoda i usluga klastera i članica klastera, njihovu prepoznatljivost, produktivnost, inovativnost te primjenu novih tehnologija
 • Otvaranje novih radnih mjesta te zadržavanje postojećih.

Uvjeti prijave poduzetnika

Prijavu mogu podnijeti operativni klasteri i klasterske inicijative se udružuju u cilju razvoja novih proizvoda i usluga, proizvodnih procesa ili zajedničkih nastupa na tržištima te na sajmovima, izložbama i gospodarskim manifestacijama.

Poslovni subjekti moraju biti službeno registrirani i imati dokaz o udruživanju. Dodatne aktivnosti koje se potiču su razvojna i primijenjena istraživanja usmjerena stvaranju i uvođenju novih materijala, proizvoda, usluga i sustava ili značajnom poboljšanju postojećih proizvodnih procesa.

Troškovi koji se sufinanciraju

Za klasterske inicijative:

 1. Svi troškovi vezani uz izradu studije opravdanosti osnivanja klastera
 2. Svi troškovi vezani uz izradu plana i programa rada klastera
 3. Svi troškovi vezani uz izradu investicijskog projekta i tehničko-tehnološkog elaborata
 4. Svi troškovi vezani uz stručno usavršavanje te ostale konzultantske usluge za primjenu novih znanja
 5. Svi troškovi vezani uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
 6. Svi troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod i sličnih priznatih znakova kvalitete
 7. Svi troškovi vezani uz ispitivanje, atestiranje i zaštitu proizvoda
 8. Svi troškovi vezani uz korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), kreiranju brenda, dizajniranju proizvoda, izradi web stranice i izradi promidžbenog materijala
 9. Svi troškovi vezani uz nabavu nove i prilagodbu postojeće informacijsko-komunikacijske tehnologije

Za operativne klastere

 1. Svi troškovi vezani uz izradu službenih dokumenata
 2. Svi troškovi vezani uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i
  instrumenata
 3. Svi troškovi vezano uz razvojno istraživanje
 4. Svi troškovi vezani uz individualne nastupe klastera na domaćim i inozemnim sajmovima (uključuje najam, zakup i opremanje izložbenog prostora te uvrštavanje u sajamski katalog, prijevozi i smještaj za dvije osobe)
 5. Svi troškovi vezani uz korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), kreiranju brenda, dizajniranju proizvoda, izradi web stranice i izradi promidžbenog materijala
 6. Svi troškovi vezani uz ispitivanje, atestiranje, standardizaciju proizvoda i zaštitu proizvoda 9) Svi troškovi vezani uz zaštitu intelektualnog vlasništva
 7. Svi troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod i sličnih priznatih znakova kvalitete
 8. Svi troškovi vezani uz nabavu nove i prilagodbu postojeće informacijsko-komunikacijske tehnologije
 9. 75% operativnih troškova voditelja klastera (bruto 2) - klaster menadžera, za vrijeme trajanja projekta

Trebate li pomoć za prijavu na Poduzetnički impuls, slobodno pošaljite Vaš upit putem maila.

Povezani članci: