Klaster definicija

Obilježja uspješnih klastera

Postoji određeni broj značajki koji dijele svi uspješni klasteri, neovisno koju granu djelatnosti predstavljali ili koliko članova imali. Zajedničke osobine uspješnih clustera su formalno i neformalno vodstvo, razumijevanje razlike između pojmova konkurentnosti i konkurencije, čvrsta međusobna povezanost poslovnih subjekata, ravnopravni odnosi između članova i dobru komunikaciju.

Kvalitetno vodstvo

Čak i najveći klasteri, koji upravljaju desecima milijuna eura, su u pravilu male specijalizirane organizacije sastavljene od uskih timova. U praksi lidere poslovnog udruženja predstavljaju predsjednik klastera i klaster menadžer.

Dok predsjednik predvodi članove temeljem svog znanja, autoriteta i iskustva, klaster menadžer je neutralni operativac koji provodi zacrtane ciljeve. Klaster incijative u samim počecima često imaju sve funkcije objedinjene u jednoj osobi koja ima viziju i već prethodni neformalni autoritet među članovima.

Lider inicijative pokreće osnovne projekte te prenosi svoju viziju organizacije drugima. Rastom i razvojem klastera prema operativnom, službene funkcije dobivaju veću težinu i dolazi do institucionalizacije clustera. Razgraničavaju se formalno obveze i odgovornosti, dijele se projektni zadaci, svaki član se uključuje u dio aktivnosti od zajedničkog interesa.

Razlika između konkurentnosti i konkurencije

Nerijetko se zna dogoditi da i iskusni stručnjaci nisu posve sigurni u razliku između konkurentnosti i konkurencije. Pojednostavljeno rečeno konkurentnost je sposobnost prilagođavanja i opstanka na tržištu.

Konkurentnost direktno određuje tehnologija koju koristite za razvoj proizvoda ili razina usluge koju možete pružiti. Ljudski resursi su važan element konkurentnosti, budući da živimo u vremenu u kojem znanje imaju najvišu cijenu.

Konkurencija je prilično jednostavan pojam, svim poduzetnicima manje više poznat. Radi se o poslovnim subjektima koji se natječu na istom tržištu, istovrsnim ili srodnim proizvodima ili uslugama. Zdrava konkurencija potiče veću kvalitetu i preduvjet je stvaranja konkurentnosti.

Često se govori za dijelove hrvatskog gospodarstva da nisu dovoljno konkurentni, jer nastupaju samo na domaćem tržištu i oslonjeni su na državu. Dobar lider ne dovodi u pitanje ničije znanje, već im u startu nudi promjene kroz konkretna rješenja.

Poslovna suradnja

Čvrsta međusobna povezanost gospodarskih subjekata je temelj svakog udruživanja. Pritom razlikujemo dva aspekta – povezanost unutar klastera i povezanost klastera sa institucijama. Za realizaciju potrebnih projekata potrebno je izgraditi brojne komunikacijske kanale.

Međusobna povezanost članova se temelji na prijašnjim poslovnim poduhvatima i/ili zajedničkom interesu. Bitno je razumijevanje promjena koje se traže, zašto se traže te kako će doprinositi članovima. Jasnim komuniciranjem upravo tih elemenata stvara se međusobno povjerenje.

Povezanost clustera sa službenim institucijama države je podjednako važna. Većina projekata koji nisu samo investicijski zahtijeva određenu potporu jedinica lokalne samouprave.

U nekim slučajevima klasteri cijele grane djelatnosti direktno od državnih tijela traže promjene zakonskih rješenja i otklanjanje problema koji opterećuju tržišno natjecanje.

Ravnopravnost članova klastera

Uspješni klasteri uvijek nastoje osigurati pošten i ravnopravan odnos prema svakom članu. Integritet je temelj međusobnog povjerenja, a povjerenje je temelj poslovnog udruživanja. U ranim fazama klaster inicijativa redovito postoji velika sumnja i skepticizam članova u namjere ili uspjeh.

Sa dovoljno vremena i rada, izgradnjom povjerenja taj se odnos mijenja te članovi postaju sve aktivniji. Ravnopravnost se prije svega očituje u mogućnosti izražavanja vlastitog interesa. Klasteri su dobrovoljna interesna udruženja, a članovi prije svega legitimno štite interes svog vlastitog poduzeća.

Komunikacija je temelj

Možda najvažnija značajka, koja je povezana sa svim ostalim obilježjima je komunikacija. Dijalog između svih sudionika u pokušaju da se riješe postojeći poslovni problemi, poboljša konkurentnost i postane inovativniji je osobina svakog uspješnog klastera.

Puno toga ovisi o lideru koji mora moći predvidjeti sukobe prije nego nastanu, a ako već dođe do problema mora imati spremna rješenja. Komunikacijske vještine lidera uvelike određuju brzinu razvoja clustera.

Bez obzira je li riječ o klaster inicijativi ili operativnom klasteru, nije loša ideja povremeno angažirati profesionalne konzultante koji nastupaju sa neutralne pozicije kako bi uspješno rješili određeni problem i nastavili se kretati prema ostvarivanju zajedničkog interesa.

Povezani članci: