Klaster definicija

Novosti iz svijeta poslovnog udruživanja

Poduzetnički impuls 2014

Radionice "Umrežavanje klastera i razvoj"

Ministarstvo poduzetništva i obrta RH zajedno sa Ministarstvom financija i gospodarstva Baden Württenberga organizira "Treću radionicu za umrežavanje klastera i razvoj u Dunavskoj regiji" u okviru provedbe prioritetnog područja 8. Strategije za Dunavsku regiju EU-a" koja će se održati u Vukovaru od 10 - 11. ožujka 2015. godine u hotelu Lav Vukovar. Teme treće radionice biti će primarno usmjerene na razvoj aktivnosti Dunavske mreže klastera, naglašavajući posebno izvore i mogućnosti financiranja klastera u programskom razdoblju 2014. - 2020. Predviđa se sudjelovanje predstavnika EU-a visoke razine.

Grad Rijeka

Objavljen natječaj Grada Rijeke za 2014.

Grad Rijeka objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke. Javni poziv obuhvaća deset mjera usmjerenih poduzetnicima sve sa ciljem poticanja njihove konkurentske prednosti na tržištu te pružanja mogućnosti stručnog osposobljavanja i usavršavanja njihovih zaposlenika. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih iz proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu, a najkasnije do 30. rujna 2014. godine.

Poduzetnički impuls 2014

Objavljen natječaj Poduzetnički impuls

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za mjeru A3: Poduzetništvo klastera. Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta, a prijave se zaprimaju isključivo od 31.03.2014. godine. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2014. godine. Prioritet ovog javnog poziva je poticanje povezivanja i umrežavanja gospodarskih subjekata u klastere s ciljem povećanja njihove konkurentnosti te poticanja inovativnosti, uz brži i snažniji izlazak na međunarodna tržišta, te suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama i jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

AIK natječaj

Poticaji za klastere konkurentnosti

Natječaj za dodjelu financijskih sredstava Hrvatskim klasterima konkurentnosti za 2014. godinu raspisuje se s ciljem jačanja hrvatskog gospodarstva kroz razvoj klastera. Namjena financijskih sredstava je financiranje troškova provedbe akcijskih planova Hrvatskih klastera konkurentnosti, čime se omogućava podizanje sektorske i regionalne konkurentnosti, međusektorsko povezivanje, internacionalizacija sektora, stvaranje nove dodane vrijednosti te promocija odabranih sektora i njihovo brendiranje. Za dodjelu putem toga natječaja ukupno je osigurano 1,2 milijuna kuna. Financijska sredstva osigurana su u proračunu Ministarstva gospodarstva za 2014. godinu.

 

Povezani članci: