Klaster definicija

Najčešća pitanja o klasterima

U nastavku je kratak pregled najčešćih pitanja malih i srednjih poduzetnika vezanih uz osnivačke klaster inicijative i upravljanje već postojećim operativnim klasterima.

  • Htio bih osnovati klaster, ali ne znam kako utvrditi zajednički interes poduzeća u svom sektoru?

Zajednički interes je u praksi problem sa kojim se susreće Vaše poduzeće i konkurencija u istom sektoru djelatnosti. To mogu biti neprilagođeni zakonski propisi koji reguliraju djelatnost, ali i tržišni čimbenici poput zastarjele opreme, nemogućnosti samostalnog izlaska na nova tržišta, potrebne nove investicije, razvoj proizvoda, ulaganja u marketing, itd. Više informacija o zajedničkom interesu možete pronaći ovdje.

  • Imam poduzeće koje se bavi proizvodnom/uslužnom djelatnošću, mogu li pomoću klastera dobiti nove poslove?

Udruživanje poslovnih subjekata se ponajviše događa zbog osvajanja novih tržišta, tj. dobivanja novih poslova. U praksi je malim i srednjim poduzetnicima bez podrške nemoguće izaći na međunarodno tržište zbog visokih troškova te zahtjevnijih uvjeta poslovanja. Klaster je platforma koja omogućuje zajednički nastup i podjelu troškova, u konačnici na internacionalnom tržištu se svi hrvatski poduzetnici prvenstveno natječu sa inozemnom konkurencijom. Više o internacionalizaciji poslovanja možete pronaći ovdje.

  • Koliko je ljudi potrebno za osnovati klaster? Koliko koštaju početna ulaganja u organizaciju?

Ne postoji točno određeni broj ljudi koji Vam treba za osnovati klaster. Svaki klaster je jedinstven. Broj angažiranih ljudi u organizaciji će ovisiti o broju članova klastera, broju projekata, veličini investicija, itd. Sukladno ciljevima klastera i zajedničkom interesu treba prilagoditi financiranje klastera.

  • Nalazi li se vodstvo klastera u sukobu interesa ako istovremeno mora zastupati svoje poduzeće i interese svih članova klastera?

Ovisi o situaciji. Nekad članovi klastera namjerno izabiru predstavnika najsnažnije kompanije kako bi vodio klaster, s obzirom na reputaciju i iskustvo. Ipak, praksa pokazuje da u Hrvatskoj takav model često stvara sukobe, gubitak vremena, perspektive, te novca. Stoga je najbolje jasno uspostaviti strukturu i ovlasti unutar klastera. Klaster menadžer uspješnije funkcionira ako je neutralna i nezavisna osoba, jer tako osigurava povjerenje između članova. Kod klaster inicijativa i zajedničkih projekata poželjno je angažirati profesionalnog konzultanta koji će predstavljati neutralnog operativnog menadžera prema članovima.

  • Kako sjesti za stol sa konkurencijom i započeti dijelog oko projekta? Tko snosi troškove projekta?

Projekti su temelj funkcioniranja svakog klastera, zbog toga što je u njima sadržan zajednički interes članova. Naravno, prvo ideju treba usmeno predstaviti potencijalnim partnerima. Po mogućnosti je poželjno izraditi jednostavan koncept na papiru kako bi Vaša konkurencija uvidjela svoje prednosti u zajedničkoj suradnji. Troškove projekta obično snose članovi koji u njima sudjeluju. Za dobar projekt moguće je dobiti npr., poticajna sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta kroz Poduzetnički impuls ili Grada Rijeke.

  • Zašto moram imati službene dokumente o projektima ako već postoji usmeni dogovor među članovima klastera?

Službeni dokumenti su potrebni radi reguliranja svih detalja projekta. Oni predstavljaju klaster prema trećim stranama i istovremeno uređuju odnose između članova klastera. Usmeni dogovor je samo početak dobre suradnje. Klasteri moraju funkcionirati kao efikasne tržišne institucije, uz jasna pravila i definirane odnose.

  • U mom okruženju vladaju antipoduzetnička klima, loši međuljudski odnosi i nepovjerenje. Kako osigurati uspjeh i opstanak klastera u takvim uvjetima?

Nažalost, u Hrvatskoj je trenutno stanje prilično nerazvijeno po pitanju poslovne suradnje. Ljudima se često mora sve objasniti u detalje, relativno mali broj preuzima inicijativu i potrebno je dosta vremena za realizaciju bilo kakvog projekta. Ipak, okrupnjavanje i zajednički nastup na međunarodnom tržištu je jedini put koji može trajno osigurati rast i razvoj malih i srednjih poduzeća. Zbog toga je važno ispravno organizirati klaster na zdravim temeljima, te izgraditi povjerenje između članova.

Povezani članci: