Klaster definicija

Investicijski projekti

Klasteri koji svoju suradnju temelje na zajedničkom ulaganju moraju imati investicijski projekt. Ministarstvo poduzetništva i obrta kroz svoj natječaj Poduzetnički impuls redovito sufinancira troškove izrade spomenutog dokumenta klaster inicijativa i operativnih klastera.

Investicijski projekt je razrada ideje i ciljeva klastera koje namjerava ostvariti određenim ulaganjem.

Služi kao sustavni prikaz podataka koji investitorima, bili članovi klastera ili ne, koristi kao temelj odluke o isplativosti ulaganja.

Osobine investicijskog projekta

Investicijski projekt sadrži ekonomsko-tehničku dokumentaciju kojom se precizno analizira određena poslovna ideja, istražuje mogućnost njezine realizacije na tržištu, te utvrđuje potencijalne rizike i ograničenja.

Poslovni plan i investicijski projekt se razlikuju po obujmu, sadržaju i veličini investicije za koju se izrađuju. U osnovi, projekti se koriste za financijski krupnije i kompleksnije investicije, budući da sadrže dublje i metodološki složenije analize.

Poslovni planovi su dokumenti koji detaljno prikazuju operativne i financijske aspekti neke poslovne ideje poduzeća.

Svrha i sadržaj investicije

Svrha investicije klastera može biti vrlo različita npr. želja za povećanjem kapaciteta, proširenjem proizvodnje,modernizacijom, dogradnja, zajednički nastup na novim tržištima, itd.

U praksi je često riječ o rekonstrukciji postojećih objekata ili izgradnji novih. Članovi klastera se mogu poslovno udružiti zbog razvoja novog proizvoda, proizvodne linije, pogona ili čak tvornice.

Osnovni sadržaj projekta podrazumijeva analizu razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora, analizu tržišta, tehničko-tehnološke osnove, analizu lokacije, mjere zaštite, ekonomsku opravdanost, financijsku analizu, tržišnu ocjenu ekonomske efikasnosti i analizu osjetljivosti.

Povezani članci: