Klaster definicija

Važnost klastera u modernoj ekonomiji

Engleska riječ cluster ima više značenja, te ju možemo pronaći u različitim aspektima života. Bilo da se radi o fizici, kemiji, biologiji, medicini, umjetnosti, inžinjerstvu, statistici ili nekoj drugoj znanosti klasteri uvijek označavaju određenu vrstu grupe tj. skupine sa zajedničkim obilježjima.

U ekonomskoj praksi klasteri predstavljaju jedinstvena interesna udruženja poduzetnika i trgovačkih društava koja u suradnji sa državnim institucijama i akademskom zajednicom nastoje stvoriti dodanu vrijednost za svoje poslovanje unaprijeđivanjem poslovnog okruženja u kojem djeluju.

Na razini Hrvatske se već desetak godina provode programi razvoja clustera kroz različite institucije. Praksa pokazuje vrijednosti klastera u okrupnjavanju proizvodnje ili tržišnog položaja, pogotovo ugroženog dolaskom europske konkurencije.

Zajednički nastup konkurenata jedini omogućuje brže rješavanje strukturnih problema koji opterećuju cijele grane djelatnosti poput nerealno visokih troškova, teškog dobivanja sredstava za EU projekte, nemogućnosti plasmana proizvoda na strana tržišta i/ili nedovoljnih ulaganja u inovacije i razvoj.

Klasterizacija, kao politika razvoja clustera u svijetu ne predstavlja novost. Mnoge države teže politici razvoja na svom teritoriju budući da klasteri značajno povećavaju konkurentnost svih dionika, otvaraju nove investicije i stvaraju povoljnu poslovnu klimu. Postoje iznimno jaki međunarodni klasteri koji predstavljaju čitave segmente nacionalnih ekonomija, o čemu više informacija možete pronaći u našoj rubrici primjeri.

Popularne definicije klastera:

Clusteri su zemljopisno koncentrirani, međusobno povezani gospodarski subjekti, specijalizirani dobavljači, davatelji usluga i povezane institucije koje u određenom području predstavljaju regiju ili državu. (Porter, 2000.)

Clusteri su važna jezgra moguće konkurentne prednosti danoga prostorno obuhvaćenoga okruženja. (Meler, 2004.)

Industrijski cluster je koncentracija gospodarskih subjekata ili industrija povezanih zajedničkim tržištem, proizvodima, dobavljačima i zaposlenicima. (Moran, 2001.)

Klaster (engl. cluster) je koncept povezivanja poduzetnika unutar jednog industrijskog sektora, uz čvrstu suradnju sa znanstvenim i državnim ustanovama, najčešće na regionalnoj ili nacionalnoj razini, radi boljeg plasmana određene vrste proizvoda. Povezivanje obuhvaća sve segmente - od proizvodnje do marketinga i distribucije. (Cerovac, 2004.)

Temeljna obilježja klastera:

  • međusobna suradnja svih subjekata
  • razvijena poduzetnička kultura
  • industrijsko okruženje
  • podrška lokalnih institucija
  • dinamična poslovna okolina
  • razumijevanje konkurencije
  • svijest o konkurentnosti
  • pogodni lokalni resursi
  • jaka ekonomska povezanost